Filtry

 

Sortiment výrobků Sintex, a. s. pro oblast filtrace a separace

I. Vinuté filtrační vložky EKOFIL

II . Uhlíkové filtrační vložky

III. Tkané plošné filtry, sáčky a separátory

 

I. Vinuté filtrační vložky Ekofil

filtry Ochranna známka Ekofil

Slouží k filtraci kapalin znečištěných mechanickými nečistotami. Vyrobeny jsou z perforované polypropylenové dutinky, na kterou je navinut polypropylenový kabílek nebo hrubá příze z polypropylenu, bavlny, aramidu, aj.

Podmínky pro úspěšný průběh filtrace.

Aby filtrační systém fungoval, musí být splněno několik základních předpokladů:

 1. Vinutý svíčkový filtr musí při zvolené porezitě dovolit dostatečný průtok filtrované látky.
 2. Pro dostatečný průtok musí být vytvořen tlakový spád.
 3. Systém by měl mít vysokou zachycovací kapacitu.
 4. Systém by měl mít dostatečnou tepelnou a chemickou odolnost.

 

PRŮTOK VINUTÝCH VLOŽEK EKOFIL (pro délku 250 mm)

TLAKOVÝ SPÁD
[Δp, bar]
PRŮTOK [m3/hod]
Porezita svíčkového filtru [μm]
0,5 1 3 5 10 20 30 50 100
0,1 0,12 0,24 0,35 0,45 0,60 0,65 0,70 0,95 1,05
0,5 0,70 1,20 1,80 2,10 2,40 2,50 2,70 3,30 3,70
1 - 2,00 2,50 3,00 3,90 - - 5,20 5,90
2 - 2,80 3,50 4,20 5,50 - - 7,30 8,30
3 - 3,50 4,30 5,20 6,80 - - 8,90 10,20
4 - 4,00 5,00 6,00 7,80 - - 10,30 11,80
5 - 4,50 5,60 6,70 8,70 - - 11,50 13,20

Poznámka: 1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa = 0,987 atm

Porezita:
Porezita je základní parametr každého filtru. Udává velikost částic, které mají být odstraněny. Velikost těchto částic se udává v mikrometrech mm. Jeden mikrometr je 10-6 metru, neboli jedna milióntina metru (0,000001 m). (Lidské oko je schopno vidět předmět o velikosti 40 mm – např. lidský vlas).

Vinuté svíčkové vložky Ekofil jsou optimálně určeny pro velikosti pevných částic 0,5 – 200 μm.

Tlakový spád:
Δp = p1-p2 znamená tlakový rozdíl mezi tlakem filtrované látky před vstupem do filtru (p1) a tlakem filtrované látky za výstupem z filtru (p2). Tlakovou diferenci zajišťují obvykle čerpadla. Uvedené údaje jsou stanoveny v laboratorních podmínkách. Provozní podmínky konkrétního výrobního procesu se mohou částečně lišit od laboratorních podmínek, proto doporučujeme novou vložku otestovat přímo v provozu. Zkušební vzorky poskytujeme zdarma.

Vinuté svíčkové vložky Ekofil jsou velmi odolné vůči vyššímu tlakovému spádu a mohou se používat až do 6 barů.

Účinnost filtrace v průběhu technologické životnosti stoupá a pohybuje se v rozmezí od 85 do 99 %.

Měření účinnosti filtrace
Používáme metodu měření dynamického rozptylu světla DLS, kdy je měřena a graficky zaznamenána permeabilita – propustnost filtrační překážky při filtraci vodní disperze oxidu titaničitého TiO2

Běžná optická měření se používají v oblasti nad 3 mikrometry. Jejich nevýhodou je, že zobrazí jen velmi malý vzorek několika kapek z celkového objemu filtrace .

Vinuté svíčkové vložky Ekofil mají vysokou zachycovací kapacitu DHC Dirt Holding Capacity, která je zabezpečena přesným prostorovým způsobem vinutí. DHC je celková hmotnost příměsí zachycených filtrem po dobu jeho použitelnosti.

Vysoká chemická odolnost polypropylenu umožňuje použití filtračních vložek (svíček) pro filtraci agresivních kapalin pH 1-13.

Tepelná odolnost do 60°C. V chromovnách se při nižším tlakovém spádu osvědčily i při 90°C.

Technologická životnost vinuté filtrační vložky
 průběhu filtrace s narůstajícím DHC klesá průtočnost filtrů, takže je po určité době třeba filtrační vložku vyměnit. Obvykle se provádí měření tlaků pomocí manometrů před a za filtrem a výměna se provede preventivně po dosažení určitého tlakového spádu.

Doba do dosažení maximální DHC závisí na množství přefiltrované suspenze, původní koncentraci částic v suspenzi, spektru velikosti částic a povrchových vlastnostech částic.

ROZMĚRY standardních filtračních vložek EKOFIL:

 • délka: 125 mm; 250 mm; 500 mm; 750 mm; 1000 mm se svářují z navinutých vložek 250 mm
 • vnitřní průměr: 28 mm
 • vnější průměr: 61 mm

Vinuté filtrační vložky EKOFIL jsou vhodné pro všechna filtrační pouzdra vyráběná v ČR a pro většinu pouzder dovážených.

SPECIÁLNÍ TYPY:

 • nestandardní vnější průměr dle objednávky 45 - 115 mm
 • délka v anglických palcích na zvláštní objednávku 9¾", 19½", 29¼", 39"

Po dohodě vyrábíme vinuté svíčkové vložky dvou nebo třívrstvé s různou porezitou v jednotlivých vrstvách a s různým průměrem návinu, nebo i použitím jiného materiálu než je PPh či PPs jako např. – bavlna (Ba) , polyesterová stříž (PE), apod.

Použitelnost PP filtračních vložek EKOFIL pro různé typy kapalin

ZNAČENÍ

S; SK O      O/L     
Potraviny (pitná voda, nealkohol. nápoje) nevhodné nevhodné ++
Organická rozpouštědla + + +
Minerální oleje ++ ++ ++
Organické a minerální kyseliny 1) ++ ++ ++
Alkalické roztoky ++ ++ ++
Mikroorganismy ++ ++ ++
Roztoky organických a minerálních solí ++ ++ ++
Slabě oxidující látky + + +
Silně oxidující látky (chlór) - - -
Vodní pára - - -

Legenda k tabulce:
1) Mimo koncentrované kyseliny sírové a dusičné
++ velmi dobrá; + dobrá; - nedoporučuje se

Osvědčené aplikace: Úpravy vody, příprava kondenzátů, foto chemikálie, filmové vývojky, oleje, rozpouštědla, galvanické lázně, oplachové lázně, tuky, kyseliny, zásady, chemické procesy

 

filtry

Filtrační vložky délek, 500, 750, 1000 mm se vyrábějí svářením vložek délky 250 mm.

Z důvodu bezpečné funkčnosti musí být svařované vložky ve filtračním aparátu nasunuty na stabilizační trn.

Vysvětlivky obchodního značení vinutých filtračních vložek EKOFIL:

PP vložky jsou vyrobeny z perforované polypropylenové dutinky, na které je navinuto nekonečné polypropylenové hedvábí (PPh).

 • S polypropylenové hedvábí neprané - zpočátku filtrace může roztok pěnit.
 • O polypropylenové hedvábí 1 x prané - zočáteční pěnivost je nepatrná.
 • O/L polypropylenové hedvábí 2 x prané - nepění, má atest na pitnou vodu.

SK vložky jsou lacinější variantou z polypropylenových střížových vláken (PPs)

Spíše teoretickou nevýhodou varianty SK je, že se při velkých tlacích může ve filtrátu zcela ojediněle objevit úlomek vlákna.

 • SK polypropylenová příze nepraná - může roztok zpočátku pěnit.
 • SK – O/L polypropylenová příze praná) - nepění, má atest na pitnou vodu.

Balení vinutých vložek: Každý svíčkový filtr je zabalen do PE sáčku s označením typu filtru. Expedovány jsou v papírových kartonech a při dodávce většího množství jsou kartony spáskovány na dřevěné paletě.

Dokumenty:

Atest na polypropylenovou vinutou filtracní svíčku Ekofil.pdf

 

II. Uhlíkové filtrační vložky

Jsou určeny především pro fyzikálně chemickou filtraci (adsorbci) organických a ropných látek, pachů chloru a současně pro mechanickou filtraci kapalin a plynů.

Nacházejí uplatnění v průmyslu: chemickém, strojírenském, elektrotechnickém, fotografickém, kosmetickém, galvanickém, dále potom ve farmacii, zemědělství, zdravotnictví.

Uplatnění při výrobě demineralizované vody pomocí iontoměničů a modulů reverzní osmózy.

Provedení uhlíkových filtračních vložek

Uhlíkové filtry vyrábíme ve 2 variantách:

 • vinuté s uhlíkovými vlákny PVF-DF, PVFC-DF
 • filtry s náplní aktivního uhlí FV-III-AU-P

 

Označení: PVF – DF - µm – (délka v mm)

Popis: filtrační vložka pro mechanickou filtraci s menším obsahem aktivního uhlí pro odstranění menších množství organických látek , chloru atd. Vnitřní dutinka je průchozí.
Průměr: 28/63-65 (vnitřní/vnější – mm)
Porezita: 1; 3; 5; 10; 25; 50; 100 µm
Chemická odolnost: pH 2-12


Označení: PVFC – DF - µm – (délka v mm)

Popis: Filtrační vložka pro mechanickou filtraci s menším obsahem aktivního uhlí  pro odstranění menších množství organických látek , chloru atd. Vložky mají čela osazena plastovými víčky s pryžovým těsněním. Vnitřní dutinka je průchozí.
Průměr: 27/65 ( vnitřní/vnější – mm)
Porezita: 10 µm
Chemická odolnost: pH 2 - 12

 

Označení: FV – III – AU – P – (délka v mm)

Popis: Filtrační vložka je vyrobena z PP patrony a ze speciální textilie z polypropylenových mikrovláken. Obsahuje granulované aktivní uhlí. Čela vložek jsou osazena polypropylenovými víčky s pryžovým těsněním. Vyrábějí se ve variantě s praným aktivním uhlím.
Průměr: 27/65 (vnitřní/vnější – mm)
Porezita: do 5 µm
Chemická odolnost: pH 2-12

Délky uhlíkových filtračních vložek

Délka filtrační vložky (mm)

Délka filtrační vložky (mm)

248 mm = 9¾" 254 mm = 10"
496 mm = 19½" 508 mm = 20"
744 mm = 29¼" 762 mm = 30"
992 mm = 39 " 1016 mm = 40"


Balení
: v PE nebo mikrotenových sáčcích uložených v kartonu.

Kontakt pro filtrační vložky:

Prodej: Jana Pecháčková mob1 731 126 021     pechackova@sintex.cz
Výroba: Martina Preislerová  mob1 603 540 033  preislerova@sintex.cz
Vývoj: Ing. Václav Polák mob1 603 746 032  polak@sintex.cz

Ceník základních vinutých a uhlíkových vložek je zde

 

Od roku 2018 jsou ve stadiu ověřování nově vyvíjené nanovlákenné vinuté svíčkové filtry s jemností záchytu částic 10 - 300 nanometrů.

Bližší info: Ing. Jan Homoláč 603 223 376 homolac@sintex.cz

 

III. Tkané plošné filtry, sáčky a separátory

Jsme výrobcem PP filtračních tkanin, ze kterých vyrábíme podle výkresů zákazníků široký sortiment výrobků: filtry, sáčky, separátory

Porezita: 15 – 20 [µm]

Materiál: téměř výhradně 100% polypropylen (PP)

Na zakázku můžeme vyrábět z PESs, PESh, aramidů, bavlny a jejich směsí, případně vzájemných kombinací dle přání zákazníka.

Využití:

 • rukávcové impulsní filtry jak s mechanickým oklepem, tak i vzdušným proplachem,
 • kapsové filtry,
 • plachetky do kalolisů,
 • filtrační bariery při filtrace pitné a užitkové vody,
 • anodové sáčky v galvanických lázních (polypropylen - POP),
 • separátory do alkalických baterií (polypropylen - POP).

filtry
Kontakt: Martina Preislerová  mob1 603 540 033   preislerova@sintex.cz
Top