Akreditovaná zkušební­ laboratoř č. 1224

KONTAKTYFYZIKÁLNĚ-MECHANICKÁ LABORATOŘCHEMICKÁ LABORATOŘELEKTROSTATICKÁ LABORATOŘÚDAJE O AKREDITACI PŘEHLED ZKOUŠEK

ILAC-MRALaboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO/ IEC 17025 a je oprávněna používat kombinovanou značku ILAC MRA, která umožňuje uznávání zkušebních protokolů i v zahraničí.


   Akreditovaná zkušebna je objektivní, nestranná a nezávislá. 

   Splňuje požadavky jak na odbornou způsobilost, tak i požadavky na systém managementu nezbytné k poskytování technicky platných výsledků zkoušek. 

   Jako jedna z prvních v České republice akreditovaných laboratoří provádí testování vlastností přírodních a chemických vláken a jejich užitných vlastností ve výrobcích, tj. zkoušky textilních materiálů, vláken, nití, úpletů, tkanin a netkaných textilií. Testují se materiály pro zdravotnictví, oděvní materiály pro centrální záchranný systém, potahové materiály pro čalounění nábytku a automobilový průmysl, technické textilie, funkční materiály pro různé druhy sportů a volný čas. Zkušebna podle požadavků zákazníka může poskytnout průběžné zkoušky pro monitorování kvality výroby, zpracování obchodních nabídek. Výsledky zkoušek lze použít jako podklady pro certifikaci výrobků, pro výběrová řízení různých projektů a řešení reklamací.
   Zkoušky provádíme jako jednotlivé zakázky nebo na základě celoroční smlouvy s možností slev. Dodací lhůty akreditovaných i neakreditovaných výsledků zkoušek lze individuálně projednat.

Cenik Více v Kompletní nabídce zkoušek

 

Kontakty

Pro dotazy, požadavky nebo objednávky nás kontaktujte:

Dana Vašková
vedoucí laboratoře

tel1 465 565 441

mob1 731 126 270

 vaskova.dana@sintex.cz

Iva Mašínová
zástupkyně vedoucí laboratoře, manažerka kvality

tel1 465 565 443

mob1 731 126 268

 masinova@sintex.cz

Reklamační řád Reklamační řád laboratoře

 

Fyzikálně-mechanická laboratoř

Fyzikálně-mechanická laboratoř je vybavena přístrojovou technikou k provádění standardních zkoušek podle příslušných norem. Přístroje speciálního charakteru umožňují nadstandardní rozbory a hodnocení textilních výrobků. Výsledky jsou zpracovány výpočetní technikou, kde je účinně zabráněno možnosti ztráty dat nebo jejich zneužití. V laboratoři je možné zkoušet jak textilní suroviny (syntetické a celulózové materiály), tak poloprodukty předení, nitě (příze, nitě z nekonečných vláken, kordy, šňůry, lana), plošné útvary (tkaniny, pleteniny, popruhy, netkané textilie, 3D pleteniny). 

   Zkušebna je vybavena moderním trhacím strojem se softwarovým vybavením s rozsahem do 10 kN, který umožňuje měření nejen běžných pevnostních charakteristik a zkoušek v dotržení, ale i speciální testování pružnosti textilií, cyklického namáhání, pevnosti netkaných textilií a tahové vlastnosti švů.

Cenik Více v nabídce Zkoušek vláken

Cenik Více v nabídce Zkoušek přízí a nití

Cenik Více v nabídce Zkoušek plošných textílií

 

Chemická laboratoř

Chemická laboratoř provádí kvalitativní a kvantitativní chemické analýzy, materiálová složení vláken, přízí, plošných textilií, stanovení zdravotní nezávadnosti (stálobarevnosti ve vodě, v otěru, v potu, pH vodného výluhu, obsah volného a hydrolyzovatelného formaldehydu). Testuje mimo jiné stálobarevnosti v praní, v mořské vodě, v chemickém čištění a v odolnosti vůči působení potu a slin.

Cenik Více v nabídce Zkoušek chemických a koloristických

 

Elektrostatická laboratoř

Moderní elektrostatická laboratoř je vybavena speciálními přístroji pro měření elektrických a elektrostatických veličin textilních surovin, plošných textilií a textilních výrobků při normovaných relativních vlhkostech (součást požadavků předmětových norem ochranných oděvů a oděvů vhodných do EPA prostor). Jedná se o měření měrného povrchového odporu, vnitřního odporu, triboelektrického nabíjení, rezistance mezi body a měření poklesu náboje (textilie s vodivými vlákny nebo materiály s povrchovou antistatickou úpravou). Elektrostatická laboratoř je tím vybavena pro měření ESD výboje (ElectroStatic Discharge).

Cenik Více v nabídce Zkoušek elektrostatických vlastností

 

Údaje o akreditaci 

Cenik Český institut pro akreditaci, o.p.s. - stránky akreditace SINTEX, a.s.

Cenik Osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č.1224 - Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Cenik Osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č.1224 - příloha

 

Zkoušky akreditované podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a neakreditované

Zkoušky vláken

ČSN EN ISO 1973 Délková hmotnost – gravimetricky A
ČSN 80 0206 Délka střihu – měřením jednotlivých vláken A
ČSN EN ISO 5079 Pevnost, tažnost klimatická A
ČSN 80 0207 Pevnost, tažnost ve smyčce A
ČSN 80 0202 Počet obloučků N
ČSN 80 0535 Změna délky vláken po tepelném zpracování A
PN 251-4-77 Odolnost vláken v ohybu - Texlom N
Metodika SPOLSIN Soudržnost – Cohezionmeter – přást, pramen N
ČSN 80 0706 Hmotná nestejnoměrnost – Uster Tester III – pramen, přást A
ČSN 80 0059 Elektrický měrný odpor – rezistivita vláken A

Zkoušky přízí a nití z nekonečných vláken

ČSN EN ISO 2060 Délková hmotnost – příze, nitě z nekonečných vláken A
ČSN EN 13392 Monofilament- délková hmotnost N
ČSN EN ISO 2062 Pevnost, tažnost klimatická – nitě A
  Pevnost, tažnost za mokra – VS nitě A
  Pevnost, tažnost ve smyčce A
ČSN EN ISO 2061 Zákruty příze – skací, spřádací A
ČSN 80 1403
ČSN 80 2530
Počet kapilár - nitě z nekonečných vláken N
ČSN 80 0706 Hmotná nestejnoměrnost – Uster Tester III A
ČSN 80 0704 Čistota příze – Planiskop A
PN 251 2-76 Sráživost – příze A
ČSN 80 1403
ČSN 80 2530
Sráživost – nitě z nekonečných vláken A
ČSN 80 1403
ČSN 80 2530
Kontrakce zkadeření (KK) - nitě z nekonečných vláken A
ČSN 80 2530 Hustota propletení – províření A

Zkoušky plošných textilií

ČSN EN 12127 Plošná hmotnost A
ČSN EN 1049-2, met. A, B Dostava   A
ČSN EN 1773 Šířka plošných textilií A
ČSN EN ISO 13934-1
ČSN EN ISO 13934-2
Pevnost, tažnost – metoda Strip
                              metoda Grab
A
A
ČSN 80 0810 Pevnost, tažnost – pletenina A
ČSN EN 29073-3 Pevnost, tažnost – netkaná textilie A
ČSN EN ISO 14704 -1 Pružnost textilií N
ČSN EN ISO 13936-1 Odolnost tkanin proti posuvu nití ve švu N
ČSN EN ISO 13935-1 Tahové vlastnosti švů N
ČSN EN ISO 13937-2,3 Pevnost v dalším trhání- metoda s 1nástřihem rameno, křídlo A
ČSN EN ISO 9073-4 Pevnost v dalším trhání- netkaná textilie N
ČSN 80 0816 čl. 1 a) Odolnost v oděru – Kovostav - do prodření A
ČSN 80 0833 Odolnost v oděru – Akcelerotor - úbytek hmotnosti A
ČSN 80 0838 Žmolkování, rozvláknění – Atlas A
ČSN EN ISO 12945-2 Metoda Martindale – sklon plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování A
ČSN EN ISO 12947-2
 
ČSN EN ISO 12947-3
ČSN EN ISO 12947-4
Metoda Martindale – odolnost plošných textilií v oděru:
- do poškození vzorku
- úbytek hmotnosti
- změna vzhledu
 
A
N
N
ČSN EN ISO 9237 Prodyšnost plošných textilií A
ČSN EN ISO 6330
ČSN EN ISO 5077
ČSN EN ISO 3759
Změna rozměrů – praní 
30 - 90 oC
A
Metodika laboratoře Změna rozměrů – horkým vzduchem do 250 oC N
ČSN 80 0865 Zešikmení – plošná textilie, kusový výrobek A
ČSN EN 22313 Mačkavost A
ČSN EN ISO 5084 Tloušťka textilií a textilních výrobků A
ČSN EN 20811 Odolnost proti pronikání vody – do 1 m vodního sloupce N
ČSN EN ISO 4920 Odolnost proti pronikání vody – skrápěcí metoda A
ČSN 80 0828 Savost vůči vodě – postup vzlínání N
ČSN EN 14971
(ČSN 80 0868)
Hustota – pleteniny- počet oček a sloupků N
ZP-LM/33
(ČSN 80 0864 :1981)
ČSN 80 7040
ČSN 80 5003
Zjišťování rozměrů a vnějšího vzhledu kusových výrobků A
ZP-LM/34
(ČSN 80 0863 :1992)
Zjišťování hmotnosti A

 Zkoušky elektrostatických vlastností

ČSN EN 1149-1
ČSN EN 61340-2-3, čl. 8.6.1
Měrný povrchový odpor A
A
ČSN EN 1149-2
ČSN EN 61340-2-3, čl. 8.6.2
Vnitřní odpor A
A
ČSN 80 0059 Elektrický povrchový odpor, rezistivita (vlákna) A
ČSN EN 1149-3 metoda 1 Triboelektrické nabíjení A
ČSN EN 1149-3, metoda 2 Měření snížení elektrického náboje metodou indukčního nabíjení A
ČSN EN 61340-5-1 ed.2,
ANSI/ESD STM 2.1,
IEC 61340-4-9 ed.2.0 čl. 6.3.2.1, čl. 6.3.2.3,
ČSN EN 61340-4-9 čl. 6.3.2.1, čl. 6.3.2.3,
ČSN EN 61340-4-1,čl.9.2,
ČSN EN 61340-2-3,čl.8.6.4
Rezistance mezi dvěma body A
ČSN EN 61340-2-1 Vybíjitelnost- schopnost textilií odvádět elektrost. náboj
Měření poklesu náboje naneseného na povrch textilie Coronovým výbojem
A

Zkoušky chemické a koloristické

ČSN EN ISO 105-E01 Stálobarevnost ve vodě A
ČSN EN ISO 105-X12 Stálobarevnost v suchém a mokrém otěru A
ČSN EN ISO 105-C10 Stálobarevnost v s mýdlem nebo s mýdlem a sodou A
ČSN EN ISO 105-C06 Stálobarevnost v domácím a komerčním praní A
ČSN EN ISO 105-E04 Stálobarevnost v alkalickém, v kyselém potu A
ČSN EN ISO 105-E02 Stálobarevnost v mořské vodě A
ČSN EN 20105-A02 Hodnocení stálobarevnosti - změny odstínu dle šedé stupnice A
ČSN EN 20105-A03 Hodnocení stálobarevnosti - zapouštění dle šedé stupnice A
ČSN EN ISO 105-D01 Stálobarevnost v chemickém čištění A
ČSN EN ISO 105-X11 Stálobarevnost v žehlení A
ČSN EN ISO 3071 pH vodného výluhu, pH roztoku A
ČSN EN ISO 14184-1 Obsah volného formaldehydu acetyl acetonovou  metodou A
Vyhláška EP a rady EU 1007/2011 Materiálové složení – kvalitativně,
                                    kvantitativně
A
A
ČSN 80 0523 Obsah preparace A
PND 9 –211-77 CHZDJD Bratislava Obsah preparace na POP vláknech N
ČSN EN ISO 6530 Pronikání (penetrace) kapalin N
Metodika SPOLSIN Kapkový test (HNO3, H2SO4, NaOH) N
ČSN EN 27888 Konduktivita N
Metodika SPOLSIN Velikost částic, průtočnost  svíčkových filtrů N
Metodika SPOLSIN Obsah aktivního chloru N
Metodika Spolsin Stanovení nasávací mohutnosti (hydrofilie) a savosti N
ČSN EN ISO 3838 Stanovení hustoty pyknometricky N
Metodika ÚZCHV Stanovení vzlínavosti N
Zkoušky zdravotní nezávadnosti
 
 
 
 

Vyhláška č.84/2001 Sb., příloha 1
STN 80 0055
Stálobarevnost ve vodě
Stálobarevnost v suchém a mokrém otěru
Stálobarevnost v alkalickém a kyselém potu
Obsah volného formaldehydu
pH vodného výluhu

Působení slin a potu 
Stanovení stálobarevnosti působením potu a slin
A
A
A
A
A
 
A
A

Vysvětlivky:
A – označení akreditované metody, N – označení neakreditované metody
ZP - LM/xx = interní zkušební postup vycházející z platných případně zrušených norem
PN = podniková norma
MZ = Ministerstvo zdravotnictví
ANSI = americká norma

Další metody lze zajistit subdodavatelsky.

Top