Výzkum a vývoj (technický úsek / úsek výzkumu a vývoje)


ČINNOST  •  PŘÍPRAVA VZORKŮ PŘÍZÍ  •  VZOROVÁNÍ PLETENIN
  •  PROJEKTY  •  REFERENCE  •  KONTAKTY

Činnost

Činnost úseku výzkumu a vývoje navazuje na původní zaměření Ústavu pro zpracování chemických vláken (ÚZCHV), tj. aplikační výzkum, vývoj, poradenství a informatika v oblasti vláknařského a textilního průmyslu od ověřování nových vláknitých materiálů přes zpracovatelské technologie až po ověřování nových technologických postupů a zařízení, včetně kontroly kvality vláken a textilií. Činnost úseku výzkumu a vývoje je podpořena kompletní přádelnickou, tkalcovskou a pletařskou technologií.

Úsek výzkumu a vývoje je nevýrobní útvar, který zajišťuje

 • Řešení projektů v oblasti výzkumu a vývoje, na národní a mezinárodní úrovni.
 • Vzorování malých položek přízí, tkanin, pletenin.
 • Vývoj nových druhů textilních výrobků, inovace stávající výrobkové základny.
 • Spolupráci s národními a zahraničními laboratořemi a zajištění zkoušení textilních materiálů standardními a speciálními metodami.
 • Ověřování zpracovatelnosti textilních materiálů.
 • Kontakt s českými i zahraničními výrobci textilních vláken a s výrobci výrobně-technologických zařízení. 

Příprava vzorků přízí

Kompletní přádelnická technologie je podpořena špičkovou technikou v oblasti přípravy pramene a přástu (regulační posukovací stroj RSB – D 35, křídlový stroj F 15) a dopřádací stroj K 44 pro výrobu kompaktních prstencových přízí. Instalovaná přádelnická technologie nabízí možnosti ověřování zpracovatelnosti nových materiálů a vzorování malých položek přízí a poloproduktů. Vzorování hybridních technických i funkčních směsových přízí ze syntetických, přírodních, kovových a povrstvených vláken.

Příprava tkaných vzorků na vzorovacích zařízeních CCI

 • Vzorovací snovadlo SW 550
 • Vzorovací jehlové stavy Evergreen SL 8900
 • Vzorovací šlichtovací zařízení SS 565

Jedná se o počítačem řízenou sestavu vzorovacích zařízení CCI pro přípravu tkaných vzorků. Zařízení slouží k ověřování zpracovatelnosti nových materiálů, simulaci podmínek výroby a k operativní přípravě barevných, materiálových, vazebních a dostavových variant jednotlivých vzorů tkanin.

 • Zařízení jsou schopná zpracovávat jednoduché i skané příze a hedvábí širokého rozsahu jemností a materiálů.
 • Ke snování je možné použít pouze jednu cívku. Šířka snované osnovy je max. 50 cm.
 • Vzorování po osnově je dáno 20 listy, k dispozici je také možnost perlinkové vazby.
 • Možnosti vzorování ve směru útku jsou dány až 8-mi bar. útkovou záměnou, útkovou dostavu je možné měnit i v průběhu tkaní.
 • Standardně je dodáván režný vzorek o šířce 43 - 45 cm a délce cca 1,6 - 1,8 bm.
 Vzorovací snovadlo

Vzorovací snovadlo 


Vzorovací šlichtovací zařízení
      
 Vzorovací jehlový stav

Vzorovací jehlový stav
 Vzorovací jehlový stav

Vzorovací jehlový stav

 

Vzorování pletenin

Technologie zátažného pletení nabízí možnosti ověřování zpracovatelnosti a vzorování na zátažných maloprůměrových, velkoprůmětových a plochých pletacích strojích. Technologie osnovního pletení nabízí možnosti ověřování zpracovatelnosti a vzorování na dvou a třípřístrojových osnovních stávcích.

 

Projekty výzkumu a vývoje 

Jednou z nejdůležitějších součástí práce úseku výzkumu a vývoje je koordinace řešení či účast na řešení národních a mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, jejichž výsledky vytvářejí předpoklad pro realizaci výrob nových textilií s vyšší přidanou hodnotou ve společnosti, popř. rozšiřují aplikační možnosti a tím i trh pro ně. 

SINTEX, a.s. se v posledních letech podílel na řešení projektů výzkumu a vývoje jako hlavní koordinátor i jako spoluřešitel. Má praktické zkušenosti s řešením projektů v rámci programů:

 • 6. a 7. RP EU
 • EUREKA – program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
 • Program Konsorcia, Impuls, Tip, Tandem MPO ČR
 • Výzkumná centra MŠMT ČR
 • Programy ALFA a EPSILON TAČR

Běžící projekty

Zkrácený název projektu

HTH

Zadavatel

MPO

Program

OPPIK, APLIKACE VIII. výzva

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024468

Název projektu

Příprava hybridního lehkého nízkoenergetického textilního topného systému zejména pro oděvní součásti

Termín řešení

04/2021 – 05/2023

Zkrácený název projektu

RUTEX

Zadavatel

MPO

Program

OPPIK, Spolupráce – klastry

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0 .0/20_336/0023 639

Název projektu

Speciální textilie pro taktické a zásahové rukavice

Termín řešení

01/2021 – 06/2023

Zkrácený název projektu

VIRATEX

Zadavatel

MPO

Program

OPPIK, APLIKACE VIII. výzva

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024467

Název projektu

Textilní struktury kombinující ochranu proti virům a komfort

Termín řešení

04/2021 – 05/2023

Zkrácený název projektu

NANOPROGRESS VII

Zadavatel

MPO

Program

OPPIK, Spolupráce – klastry

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_336/0023623

Název projektu

Výzkum pokročilých nanostruktur pro aplikace v oblasti potravinářství a čištění vod

Podprojekt č. 3 – Výzkum technologie vinutých svíčkových filtrů na bázi nanostruktur pro filtraci bazénových vod

Termín řešení

07/2020 – 06/2023

Zkrácený název projektu

INCOTEX

Zadavatel

MPO

Program

OPPIK, APLIKACE IX. výzva

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026712

Název projektu

INCOTEX Opakovaně použitelné smart inkontinenční spodní prádlo

Termín řešení

1. 9. 2021 – 31. 5. 2023

Zkrácený název projektu

OFTEX

Zadavatel

MPO

Program

OPPIK, APLIKACE IX. výzva

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027310

Název projektu

Nové textilní systémy s optickými vlákny pro biomedicínské aplikace

Termín řešení

1. 9. 2021 – 31. 5. 2023

Zkrácený název projektu

LIOS

Zadavatel

TA ČR

Program

EPSILON

Registrační číslo projektu

TH01021163

Název projektu

Systémy úsporného liniového osvitu

Termín řešení

01/2015 – 06/2018


Zkrácený název projektu

MUFTEX

 

Zadavatel

MPO

Program

OP PIK

Spolupráce – klastry

Registrační číslo projektu

 

Název projektu

Multifunkční textilie pro speciální aplikace

Termín řešení

01/2016 – 07/2018

Zkrácený název projektu

RENTEX

Zadavatel

MŠMT

Program

INTER-EXCELLENCE
EUREKA

 

Registrační číslo projektu

LTE119002

Název projektu

Multifunkční ochranné výrobky pro leasingové využití

Termín řešení

05/2019 – 10/2021

Partneři


Zkrácený název projektu

NANOPROGRESS

Zadavatel

MPO

Program

OP PIK
Spolupráce – klastry

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0000956

Název projektu

Výzkum a vývoj aplikačního využití funkcionalizovaných nanovlákenných struktur včetně struktur koaxiálního typu a inteligentního nanovlákna

Termín řešení

07/2015 – 07//2018

Nově zahájené projekty

Zkrácený název projektu

RAPACOAT

Zadavatel

MPO

Program

OP PIK – CORNET

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_056/0007111

Název projektu

Úprava technických tkanin a pletenin rastrovým 3D nánosem zajišťujícím ochranu proti propíchnutí a proříznutí

Termín řešení

11/2016 – 10/2018

Zkrácený název projektu

BLENABIS

 

Zadavatel

MPO

Program

OP PIK – CORNET

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001812

Název projektu

Směsné přírodní a bio-syntetické vlákenné materiály pro náhradu syntetických vláken v bytových textiliích

Termín řešení

06/2016 – 05/2018

Zkrácený název projektu IV FLAMECOM  
Zadavatel MPO
Program OP PIK – INOVAČNÍ VOUCHERY
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009816
Název projektu Speciální nehořlavé a teplu odolné textilie se zvýšeným komfortem
Termín řešení 03/2017 – 12/2017
Zkrácený název projektu HIVISCOM  
Zadavatel MPO
Program OP PIK – INOVAČNÍ VOUCHERY
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010569
Název projektu Speciální textilie s vysokou viditelností a zvýšeným komfortem
Termín řešení 06/2017 – 04/2018

Ukončené projekty

AkronymNázev Období
PROGTEX Progresivní konstrukce přízí se zvýšenou přidanou hodnotou 1999-2001
ROTGOODS Production of special, unconventional textile materials using a new generation of two-component yarns. 2001-2003
SAFETEX Výzkum nových konstrukcí a zušlechťovacích systémů pro multifunkční ochranné textilie se zvýšenou přidanou hodnotou. 2003-2005
BATEX OE89 Vývoj EMC bariérových, antistatických textilií a pracovních oděvů. 2001-2003
MULTIFUNC Multifunkční tkaniny a pleteniny pro vysoce výkonné bariérové textilní materiály a pracovní oděvy 2005-2006
BASTEX Výroba tkaných a pletených textilií s optimálními vlastnostmi při vystavení povětrnostním podmínkám a URV složce slunečního záření   2005-2006
LINTEX Vývoj konstrukcí technických přízí a jejich aplikací 2005-2006
Biotex Antibakteriální textilie 2005-2007
3D-TEX Výzkum, vývoj, vzorování a testování distančních pletenin 2006-2009
TECOM Vliv technologie kompaktování na konstrukce, vlastnosti a užití přízí a plošných textilií z hi-tech vláken. 2007-2010
MANGO Řízená ochrana pomocí high-tech textilií proti kontaminaci 2008-2009
ZDRATEX Nové multifunkční textilie pro zdravotnický sektor. 2007-2009
KOMPAKT Kompaktní příze a jejich uplatnění v plošných textiliích 2008-2010
FUNTESIL Výroba multifunkčních textilií se směsovými přízemi bavlna/stříbro 2008-2010
MODSIMtex Development of rapd configuration systém for textile production machinery based on the physical behaviour simulation of precision textile structures 2009-2011
CORNET AntiDekubitus Opakovaně použitelné funkční 3D složené struktury pro prevenci dekubitu v klinické a domácí zdravotní péči 2012-2013
ELMG TIP Textilie se zvýšeným komfortem odolné vůči elektromagnetickému záření 2009-2013
BATAN Bariérové textilie a nanomateriály 2011-2013
LIOS Systémy úsporného liniového osvitu 2015-2018
MUFTEX Multifunkční textilie pro speciální aplikace 2016-2018
NANOPROGRESS Výzkum a vývoj aplikačního využití funkcionalizovaných nanovlákenných struktur včetně struktur koaxiálního typu a inteligentního nanovlákna 2015-2018
RAPACOAT Úprava technických tkanin a pletenin rastrovým 3D nánosem zajišťujícím ochranu proti propíchnutí a proříznutí 2015-2018
BLENABIS Směsné přírodní a bio-syntetické vlákenné materiály pro náhradu syntetických vláken v bytových textiliích 2016-2018
IV FLEMECOM Speciální nehořlavé a teplu odolné textilie se zvýšeným komfortem 2017
HIVISCOM Speciální textilie s vysokou viditelností a zvýšeným komfortem 2017-2018
ESTIM Extrémně stínící textilní materiály pro speciální aplikace 2016-2019
MULTICOM Speciální multifunkční textilie a oděvní výrobky se zvýšeným komfortem 2019
POVEZ II Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 2017-2018
HYBRID Hybridní bezpečnostní prostředky 2016-2019
NANOPROGRESS III Výzkum a vývoj aplikačního využití funkcionalizovaných nanovlákenných struktur včetně struktur koaxiálního typu a inteligentního nanovlákna
Podprojekt č. 2 – Vývoj kompozitních materiálů s integrovanou nanovlákennou vrstvou a funkcionalizovaných nanovlákenných struktur pro oblasti průmyslových aplikací
2015-2018
DITEX Distanční textilie pro zajištění termo-fyziologického komfortu 2014-2016
FIBFAB Industrialization of bio-based textile fabrics for clothing applications 2017-2018
SPETEX Speciální materiály omezující bezpečnostní rizika 2017-2020
MERITECH Vývoj speciálních pletenin a konfekčních výrobků z merino vlny a jejich směsí pro technické a sportovní účely 2018–2020
NANOPROGRESS IV Výzkum a vývoj specificky funkcionalizovaných nanovlákenných struktur širšího aplikačního využití
Podprojekt č. 2 - Výzkum odlehčených textilních kompozitních materiálů s integrovanou nanovlákennou vrstvou a čistě nanovlákenných materiálů se specifickými funkčními vlastnostmi pro oblasti průmyslových aplikací
2017–2020
NANOPROGRESS V Výzkum a vývoj kompozitních a čistě nanovlákenných struktur pro environmentální, průmyslové a biomedicínské aplikace
Podprojekt č. 1 – Funkcionalizované nanostruktury pro inovativní environmentální a potravinářské technologie
Podprojekt č. 2 – Lineární kompozitní textilní útvary s obsahem nanovláken pro medicínské aplikace a inovativní nanostruktury pro technické a další použití
2018–2020
INTELUP Inteligentní čalounění pro dopravní prostředky 2016–2020
SUS-ENCA Tex Vývoj funkčních systémů založených na kotvení a postupném uvolňování a přenosu aktivních komponent pro nové textilie s přidanou hodnotou; bezformaldehydové TPP a aditiva pro technologie čisté produkce 2017–2020
WEATHERTEX Vývoj PP textilií s vyšší životností pro outdoorové aplikace a technické oděvy 2018–2020
OCEANETS Technological approaches for circular economy solutions in terms of prevention, recover, re-use and recycle of fishing gears to obtain added-value products in the textile industry 2019–2020
NanoFM Vývoj obličejových masek s nanovlákennou membránou 2020
MEDTECH Technologie pro výrobu zdravotních osobních ochranných prostředků 2020
HTH Podpora přípravy projektu 2020
SURGOTEX Operační pláště s vyšším stupněm bariérové ochrany 2021
CHEMTEX Chemicky odolné textilní výrobky s přidanými vlastnostmi 2020-2021
NANOPROGRES VI Inovace přípravy a aplikačního využití funkcionalizovaných nanostruktur v oblastech potravinářství, biomedicíny, kosmetiky a technologie dekontaminace vod
Podprojekt č. 2 – Výzkum aplikačního využití filtračních membrán v oblastech technologie dekontaminace vod a potravinářství
2019-2021
RENTEX Multifunkční ochranné výrobky pro leasingové využití 2019-2021
3D KNIT Čalounění na bázi 3D textilních materiálů 2019-2021
MUFCIRC Nová řešení multifunkčních textilií pro nástup k oběhové ekonomice 2019-2022
COMATEX Vývoj speciálních textilních materiálů omezujících riziko šíření virové infekce 2021
TED Textilní elektronika pro domácí péči a profesní využití 2019-2022
B-TEX Bariérové textilie a oděvní výrobky chránící před přírodními vlivy 2020–2022
OPERA Opakovaně použitelné ochranné prostředky pro zdravotníky 2021–2022

 

Reference

 • GLANZSTOFF BOHEMIA
 • CLUTEX III - Cluster technických textilií
 • NANOPROGRESS
 • Výstavy

 

Kontakty

Ing. Jiří Procházka
ředitel pro výzkum a vývoj
Telefon +420 465 569 969 E-mail prochazka@sintex.cz  
Ing. Zdeňka Ledrová
vedoucí výzkumu
Telefon +420 465 565 431 E-mail ledrova@sintex.cz  
Bc. Barbora Čápová Telefon +420 465 569 969 E-mail capova@sintex.cz  
Ing. Daniela Jašková Telefon +420 465 565 433 E-mail jaskova@sintex.cz  
Ing. Dita Kráčalová Telefon +420 465 565 433 E-mail kracalova@sintex.cz  
Ing. Lenka Vašková Telefon +420 465 565 401 E-mail vaskova@sintex.cz  

 

Top