Veletrh Pyrocar 2014

Naše společnost se ve dnech 29. – 30. 8. 2014 účastnila již tradiční akce poÅ™ádané Sdružením hasičů ÄŒech, Moravy a Slezska, a to veletrhu Pyrocar 2014, která se konala na letišti v PÅ™ibyslavi. Na této akci jsme prezentovali naše novinky v sortimentu speciálních odÄ›vů a výstrojních doplňků pro dobrovolné hasiče.

  Dozvědět se více

Profil společnosti

Jsme českou společností zabývající se textilní výrobou na všech výrobních úrovních, tj. od výroby pÅ™íze, pÅ™es výrobu pletenin a tkanin až po hotové konfekční výrobky. Mimo ryze výrobní programy a činnosti zůstává klíčovou oblastí působení společnosti také výzkum a vývoj spolu s akreditovanou textilní laboratoÅ™í.

Top